Project Details

Description

Formålet med projektet er at forebygge kroniske smerter hos patienter i almen praksis. I projektet vil vi evaluere app’en TrænSmertenVæk, som er et redskab til tidlig indsats og forebyggelse af kroniske smerter i muskler og led hos patienter i almen praksis.

App’en blev lanceret i 2019 og bliver allerede i dag benyttet af praktiserende læger landet over som en tidlig behandlingsindsats til forebyggelse af kroniske smerter. På nuværende tidspunkt downloades app’en ca. 1.500 gange om måneden og i projektet vil vi anvende de allerede indsamlede data fra app’en til at evaluere dens forebyggende effekt og samtidigt undersøge
hvorfor netop denne app, modsat andre apps, har opnået udbredt anvendelse. Resultaterne fra projektet skal bruges til at sikre at app’ens forventede forebyg
StatusActive
Effective start/end date01/08/202301/08/2025

Funding

  • Forebyggelsespuljen: DKK942,000.00