Tilsigtede og utilsigtede virkninger af velfærdsteknologi i kommunal ældrepleje

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Pilot-projektet gennemføres med henblik på at udvikle et undersøgelsesdesign til undersøgelse af borgeres og sundhedsprofessionelles strategier ved indførelse af sundhedsteknologi. Projektet bygger på sociologisk teori, der beskriver og forklarer menneskelig handlen som et resultat af såvel objektive livsvilkår som subjektiv refleksivitet og intentionalitet (Pierre Bourdieu, Margaret Archer), således at den enkelte aktør oplever, tænker og handler på baggrund af et system af varige og foranderlige dispositioner, der er skabt som resultat af eller internalisering af objektive livsvilkår. På den baggrund antages det, at mennesker reagerer forskelligt på indførelse af teknologier, som skal understøtte deres selvforvaltning, og at det er muligt at identificere typer af strategier blandt borgere og sundhedsprofessionelle ved indførelse af velfærdsteknologier, der kan henføres til agenternes objektive og subjektive vilkår. Det er det overordnede projekts hensigt at beskrive, hvordan disse strategier konkret kommer til udtryk blandt kronisk syge i en dansk kontekst.Formål

Pilot-projektets formål er:

• At teste og kvalificere interviewguide – herunder at gøre erfaring med livshistorieinterview hos gamle mennesker med kognitiv og/eller sproglig svækkelse

• At få erfaring med og vurdere styrker og svagheder ved strategisk udvælgelse og relationel analyse

Målet er at udvikle en metode til undersøgelse af brugeres/borgeres strategier i forbindelse med forskellige typer af sundhedsteknologi til brug for (selv) monitorering af borgere/patienter med kroniske lidelser.


StatusFinished
Effective start/end date01/03/201130/06/2013

ID: 128964437