Tilgængeliggørelse af den skolehistoriske kulturarv

Project: Other

Project Details

Description

Et 2-årigt projekt med udrulning, digitalisering og konservering af 300 anskuelsestavler og 700 skolekort .

Projektet er støttet af Augustinusfonden, A.P Møller og Louis-Hansen Fonden og har et samlet budget på 1.8 million kr.

De ældste tavler og kort er fra begyndelsen af 1800-tallet, mens hovedvægten ligger på tiden omkring forrige århundredeskifte. I samlingen af anskuelsestavler findes mange skandinaviske og udenlandske tavler, især fra Tyskland, der var pædagogisk førende op til mellemkrigsårene. En foreløbig gennemgang af kortsamlingen peger på, at den omfatter ca. 750 kort, der spænder over en tidsperiode på 179 år. Kortsamlingen omfatter religiøse kort, politiske kort, verdenskort, kolonikort samt nogle racekort og en lang række historiske kort.

De to samlinger udgør sammen med samlingens øvrige ca. 15.000 tavler en hjørnesten i skolens kulturarv, idet de vidner om udviklingen af et nyt syn på børns læring i løbet af 1800-tallet, hvor billeder og kort skulle anskueliggørelse og supplere skolens boglighed. Deres tilblivelse og udbredelse til danske skoler fortæller om nationalstatens opkomst, om tidens fascination af natur, geografi og teknik – og om religionens centrale betydning i hverdagen. Til samlingerne hører også en række lærer- og undervisningsvejledninger
Short titleSkolens kulturarv
StatusActive
Effective start/end date01/08/202201/08/2024