Tidlig trivsel i børnefamilier. Daginstitutionen som center for omsorg, trivsel og læring.

 • Wistoft, Karen (Collaborator)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektets grundide er, at inddrage forældrene i samfundsudviklingen på familieområdet, med det klare formål at skabe trivsel for børnene og familierne. Børnene skal have gode rollemodeller og de skal få lyst til at lære og udvikle sig i samspil med andre. Læring i denne sammenhæng er ikke undervisning i traditionel forstand, men erfaringsbaseret læring, der bygger på værdier og handleprincipper. Det er via nysgerrighed, undersøgende åbenhed i forhold til forældre og børn man kan udvikle rammer, fællesskab og netværk der er lærende og fremadrettet. Og som er en fundamental metode børnene skal kunne drage nytte af resten af livet.

  Projektet bygger på omsorg og fællesskab. Både omsorg som metode i fællesskabet – men også omsorg for at bibringe børn og familier redskaber og metoder, der kan gøre dem stærkere til at klare de livskriser vi alle møder. Omsorg er betingelsen for trivsel og læring.

  Projektet har til formål at udvikle metoder, der kan anvendes direkte i kommuner i større skala - og vi forventer at projektet kan dokumentere, hvordan en særlig indsats på daginstitutionsområdet vil kunne skabe tidlig trivsel og en aktiv inddragende læringskultur.

  Kort om projektet:

  Projekt TIDLIG TRIVSEL er et forsknings- og kompetenceudviklingsprojekt med fokus på, hvordan daginstitutionen kan få en større rolle i forhold til såvel omsorg og trivsel som til læring i relation til det børne- og familiearbejde, den i forvejen varetager.

  Daginstitutionen er et sted, hvor stort set alle børn og forældre har deres daglige gang. Derfor mener vi, at daginstitutionen i langt højere grad vil kunne få en afgørende rolle i et lærings- og trivselsfremmende børne- og familiearbejde. Dette skal ses som en udvidelse af den offentlige hjælp, der allerede gives børn og familier med svære livsbetingelser. Med opkvalificering af det pædagogiske personale i daginstitutionerne og med forældreinddragelse efter dialogiske principper, skal det afprøves, hvorvidt det er muligt tidligt i disse familiers liv at skabe netværk, udvikle forældrekompetencer, forebygge isolation og dermed skabe trivsel, der kan bringe børn og familier godt på vej mod en positiv udvikling og dermed også et mentalt og fysisk sundere liv.

  Med udgangspunkt i tre daginstitutioner vil vi udvikle og dokumentere, at et tidligt kvalificeret arbejde med alle børn og familiers trivsel i samarbejde med pædagoger, kommunale fagfolk (fx socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og sundhedsplejersker) og ikke mindst forældrene, kan forebygge ensomhed, sårbarhed og udsathed. Projektet omfatter alle familier fordi alle har et ansvar og kan yde et bidrag. Vores udgangspunkt (tese) er, at alle familier vil kunne få udbytte af projektet på hver deres måde. I forhold til de børn og familier, som er særligt sårbare og eventuelt også marginaliserede, vil projektet skulle kunne yde en målrettet indsats for at opnå social inklusion, trivsel og læring, hvilket forudsætter en stadig aktiv deltagelse af forældrene. Essentielt er dermed forældreinddragelsen.

  Projektet forventes gennemført over en 4 års periode, hvor den største del af projektet vil være udviklingsarbejde, undervisning og forskning i de tre udvalgte institutioner og på tværs.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/201131/10/2013
  • Bevægelse, sundhed og trivsel

   Wistoft, K. (PI), Bahrenscheer, A. (Collaborator), Sederberg, M. (Collaborator) & Højholdt, A. (Collaborator)

   01/08/202031/12/2022

   Project: Research