The Making of Leadership in Education

  Project: Research

  Project Details

  Description

  I dette 3-årige Comenius-projekt arbejdedes med at beskrive forskellige nationale skoleledersituationer og -uddannelser, inkl. forskellige nationale fortolkninger og praksis inden for skoleledelse.
  En beskrivelse af projektet, dets formål og dets partnere findes på dansk og engelsk i brochuren til højre: "The Making of: Leadership in Education. Udvikling af uddannelsesledelse - et europæisk netværk af målrettet skoleledelse".
  Projektet mundede ud i udviklingen af en referenceramme for skoleledelse, som er beskrevet på dansk i brochuren "Framework of Reference". Centrale domæner for skoleledelse og deres komponenter beskrives, ligesom der gives eksempler fra forskellige europæiske lande på uddannelsesmoduler til styrkelse af disse komponenter og domæner af skoleledelse. "Framework of Reference" afsluttes med en række anbefalinger til politikere og praktikere angående udvikling af skoleledelse.
  En kort oversigt over projektets anbefalinger findes i flyeren "Anbefalinger".
  Yderligere information om projektet, dets aktiviteter og resultater findes på hjemmesiden nedenfor.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/200830/09/2011

  Funding

   Fingerprint

   Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.