Teaching Taste Competencies and Taste Authority

Project: Research

Project Details

Description

DFF ansøgning

Layman's description

Hvordan underviser man i smagskompetencer og smagsautoritet?
Smag er mere end det vi sanser med munden og de øvrige sanser. Smag er også velsmag, kærlig smag, sund smag, smag af bæredygtighed, religiøs smag og moderigtig smag. Men hvordan underviser vi i smag? Hvordan udvikler vi elevernes smagskompetencer og smagsmyndighed, dvs. evne og mod til at foretage begrundede smagsvalg og indgå i smagsfællesskaber? At besvare disse spørgsmål er ikke bare relevant i faget madkundskab, men også i et samfund, hvor smag (”mavefornemmelser”) spiller en voksende rolle i politik og forbrug og i de sociale medier.
Projektet bygger videre på en generel smagsdidaktik, dvs. teori om smagsdimensioner og smagsundervisning. Det besvarer to spørgsmål:
1. Hvordan kan vi undervise elever i folkeskolen om sundhed og bæredygtighed i faget madkundskab og i beslægtede fag?
2. Hvordan kan vi understøtte en tværfaglig tilgang til smagsundervisning i gymnasiet ud fra den kendsgerning, at smag appellerer til både naturvidenskab og kunst og litteratur?
Sideløbende med at disse to spørgsmål besvares i to empiriske, udviklingsorienterede delprojekter, hvor undervisere og praktikere fra folkeskole, gymnasium, fødevareuddannelser m.v. deltager, bruges resultaterne til at videreudvikle den generelle smagsdidaktik. Herigennem vil projektet både levere grundvidenskabelige og praksisrelevante resultater, som vil blive udbredt som monografier, videnskabelige artikler og praksisorienterede seminarer og populære artikler.
StatusCurtailed
Effective start/end date01/02/201901/02/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.