Aarhus University Seal

Systems for Sows with high animal Welfare and low Emissions

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Formålet med nærværende projekt er at udvikle stalde og gyllesystemer til løse diegivende søer, hvor der både kan opnås en høj dyrevelfærd for so og pattegrise samt en lav emission af ammoniak, lugt og drivhusgasser sammenlignet med stalde med et normalt gyllesystem. Det forventede resultat af projektet er, at der udvikles et lav-emissions gyllesystem med en lille fordampningsoverflade og en minimal gyllemængde i stalden. I gyllesystemet vil der være implementeret punktudsugning, som muliggør en omkostningseffektiv anvendelse af luftrensning og som forbedrer indeklimaet for både dyr og mennesker i stalden. I projektet vil der blive udviklet et fluxkammer, hvor der kan genereres afgørende ny viden om den emissionsmæssige dynamik i forhold til vedhæftning af gødning på overflader, gyllekumme design og spaltegulv, betydningen af gødningsafsætning på det faste gulv i samspil med andelen af fast gulv i staldsystemet og effekten af punktudsugning på opsamling af emissioner. Projektet vil endvidere generere ny viden i forhold til staldklima, management og stidesign og hvordan der kan opnås minimal gødningsafsætning på det faste gulv i stier med delvist fast gulv og dermed opnå det fulde emissionsmæssige potentiale for det udviklede gyllesystem. Den overordnede effekt af projektet vil være at incitamentet til at implementere stier til løse diegivende søer øges, da der både opnås en funktionsdygtig sti med høj dyrevelfærd og lav emission af ammoniak, lugt og drivhusgasser.
AcronymSOWEMIS
StatusActive
Effective start/end date01/10/201930/09/2024

ID: 290610775