Aarhus University Seal

Systemer af relevans for vurdering af dyrevelfærden hos store græssere i de kommende naturnationalparker

Project: Consultancy

See relations at Aarhus University

Description

Vidensyntese den har som formål at identificere og beskrive eksisterende projekter med helårsafgræsning, som gennemfører systematiske vurderinger af dyrs velfærd. Det vurderes, hvor dækkende de aktuelle praksis er i forhold til en multi-dimensionel vurdering af dyrevelfærd, og der gives anbefalinger til hvilke elementer, der vil være relevante at inddrage i et system til overvågning og vurdering af dyrevelfærd i danske naturnationalparker. Opgaven afgrænses til relevante projekter med minimum kvæg, heste eller bison og med særlig fokus på projekter i EU.

Key findings

Der findes en række større og mindre projekter med helårsgræsning med kvæg, hest og Europæisk bison i EU, hvoraf nogle er beskrevet her, ifølge den information vi har modtaget fra personer, der er tilknyttet projekterne. Projekterne varierer meget i størrelse, antal dyr og de dyrearter, der indgår. Vi har ikke fundet projekter, som systematisk anvender protokoller med validerede indikatorer fra alle fem domæner i en multi-dimensionel velfærdsvurdering. De fleste projekter har udviklet deres eget system, som typisk inkluderer dagligt/jævnligt tilsyn af alle dyr (ved få dyr) eller screening af hele flokken med særlig opmærksomhed på unormale forhold, som f.eks. dyr der ikke følger med flokken (ved mange dyr). Enkelte projekter anvender protokoller, der inkluderer flere dyre- og/eller ressourcebaserede indikatorer. Flere indikatorer er dog ikke validerede, dvs. deres betydning for dyrets velfærd er uklar, og overensstemmelsen mellem forskellige observatører er ikke undersøgt. Endvidere er hyppigheden af velfærdsvurderinger varierende mellem projekterne og anvendes typisk som et supplement til daglige/jævnlige tilsyn.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/202230/06/2022

ID: 273636737