Aarhus University Seal

Styreneksponering og risiko for kræft og fosterskader: En 40-årig opfølgningsundersøgel-se af ansatte i den danske glasfiberplastindustri

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Styren indgår i produktionen af en række plastprodukter. Styren inducerer benigne og maligne tumorer hos mus, er genotoksisk, og styrenmetabolitten styren-7,8-oxyd har i dyremodeller vist konsistent karcinogen effekt. Epidemiologiske undersøgelser giver nogle, men ikke konsistente holdepunkter for forøget risiko for non-Hodgkin’s lymfom (lymfeknudekræft), kronisk lymfatisk leukæmi og kræft i spiserør og bugspytkirtel hos styrenudsatte industriarbejdere. International Agency for Research on Cancer og National Toxicology Program har konkluderet at styren muligvis er eller med rimelighed må antages at være kræftfremkaldende for mennesker. Med hensyn til reproduktivt helbred har få undersøgelser vist påvirket serum-prolactin niveau og dopaminmobiliserende enzymer og nedsat sædkvalitet. Hovedparten af undersøgelserne har dog ikke vist effekter på reproduktivt helbred, men undersøgelserne har været små og datagrundlaget utilstrækkeligt.Formålet er at undersøge om eksponering for styren medfører forøget risiko for non-Hodgkin’s lymfom, kronisk lymfatisk leukæmi, kræft i spiserør og bugspytkirtel og andre kræftsygdomme samt spontan abort, misdannelse og påvirket fostervækst.Projektet tager udgangspunkt i en etableret kohorte af 36.610 mænd og 6.500 kvinder ansat i den danske glasfiberplastindustri 1964-1988, som har været eksponeret for høje styrenniveauer, og en kontrolgruppe af 14.293 mænd og 3.221 kvinder ansat i tilsvarende industrier uden styreneksponering. Der er allerede opbygget en betydelig eksponeringsdatabase med styreneksponeringsniveauer og produktionsoplysninger. Disse data opdateres med oplysninger om ansatte og eksponeringsniveauer 1988-2009 fra offentlige registre, arbejdsgivere, råvareleverandører og fra en stikprøve på 5000 ansatte. Oplysninger om nydiagnosticerede kræfttilfælde identificeres i Cancerregisteret og fødsler, fødselsvægt, spontane aborter og misdannelser i Fødselsregisteret og Landspatientregisteret. Vi forventer henholdsvis 440, 130, 180 og 300 tilfælde af non-Hodgkin’s lymfom, kronisk lymfatisk leukæmi og kræft i spiserør og bugspytkirtel i studiepopulationen mellem 1970 og 2009 (1,8 millioner personår). Tilsvarende forventer vi 2000/8000, 400/1600 og 2000/8000 tilfælde af spontan abort, større misdannelser og lav fødselsvægt blandt henholdsvis kvindelige og mandlige ansatte 1970-2009.Risiko for kræftsygdomme analyseres bl.a. som funktion af kumuleret styreneksponering, der tages højde for latenstid og kontrolleres for køn, alder og kalenderår. Indirekte mål for livsstilsfaktorer baseres på registeroplysninger om livsstilsrelateret receptpligtig medicin og hospitalskontakter. Risiko for fødselsudfald vil sammenligne fødsler opstået under eksponeret ansættelse i glasfiberplastindustrien med fødsler opstået før eller efter sådan ansættelse, hvilket gør det muligt, at den enkelte deltager fungerer som sin egen kontrol.


AcronymSTRIKT
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201231/07/2015

ID: 129007322