Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studium af sammenhæng mellem mål, prøve og besvarelse i uddannelsen til studentereksamen

Project: Research

  • Department of Information and Media Studies
  • Danish Clearinghouse for Educational Research
See relations at Aarhus University

Description

En undersøgelse af, om de aktuelt stillede prøver måler det, som ønskes målt, dvs. de mål, der er fastsat for faget. Studiet omhandler det humanistiske fag engelsk A, stx og det naturvidenskabelige fag fysik A, htx.
Undersøgelserne omhandler prøverne stillet til eksamen i juni 2010.
Sammenhæng mellem mål og prøve vedrører prøvers validitet, dvs. om en given prøve rent faktisk prøver de faglige mål, som læreplanen opstiller. Det kan diskuteres, om alle mål i en læreplan skal eller kan gøres til genstand for prøvning. I dette studium er der alene set på de skriftlige prøver i de to udvalgte fag. Det betyder, at en del mål, som alene egner sig til prøvning i mundtlige prøver, ikke er taget i betragtning. Idealforestillingen er dog, at prøver må være konstrueret sådan, at de afspejler så høj proportionalitet med læreplanmålene som muligt.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201001/01/2011

ID: 128930005