Studier i Oplysningstænkningen, den tyske idealisme og dens kritikere

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Projektet undersøger det filosofiske og pædagogiske potentiale i Oplysningstidens og den tyske idealismes tænkning. Navnlig Kant og hans efterfølgeres overvejelser og deres aktualitet står til diskussion. Centrale tænkere er, ud over Kant: Leibniz, Locke, Rousseau, Condillac, Pestalozzi, Bonald, Fichte, Hegel og Herbart. Der foretages udblik til senere tænkere, bl.a. Hönigswald og Adorno. Centrale spørgsmål angår menneskesyn, forståelser af viden og videnskab, politisk filosofi, opfattelser af opdragelse og undervisning, samt skolen og universiteterne som institutioner. Projektet danner paraply over en række delprojekter.
StatusActive
Effective start/end date18/11/201231/12/2026

    Research areas

  • Pædagogisk filosofi

ID: 128962768