Project Details

Description

Idéskaber, redaktør og skribent på STOF UNGE (samt idéskaber, tovholder og konferencier på en tilhørende gymnasieturné).

STOF UNGE er en særlig udgivelse af tidsskriftet STOF målrettet unge i alderen 15 til 21 år. STOF UNGE indeholder formidling af Center for Rusmiddelforsknings forskning om unge samt andet indhold relateret til rusmidler, eks. interviews, quiz, digte, fortællinger, m.m. Formålet med STOF UNGE er at formidle viden til unge om rusmidler baseret på viden og forskning om selv samme målgruppe, og målet er, at magasinet kan læses selvstændigt af de unge selv eller anvendes i undervisning på ungdomsuddannelser.

Som en del af STOF UNGE-projektet blev der skabt et samarbejde med Folkeuniversitetet i Aarhus om en turné til tre gymnasier i Midtjylland, hvor tre forskere holdt vidensoplæg for de unge og herefter debatterede med dem. Turnéen var en del af vidensfestivalen 'Hearts & Minds', som har fokus på det gode liv, og hvor temaet i 2018 var 'Livskvalitet'. Turnéens navn var således 'Livskvalitet - rusmidler, fest og studieliv'.

STOF UNGE-magasinet blev uddelt på de tre gymnasier, der var en del af turnéen - Mariagerfjord, Langkær og Herning - samt sendt som tre prøveeksemplarer ud til gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler og efterskoler i hele landet. Skolerne kunne herefter selv bestille det antal blade, de ønskede via AUs webshop. Samme mulighed fik væresteder og behandlingssteder for unge i hele landet.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201801/12/2018