Socialpædagogik og botilbud m.v. til voksne udviklingshæmmede og fysisk handicappede

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet "Socialpædagogik og botilbud m.v. til voksne udviklingshæmmede og fysisk handicappede" har som mål at tilvejebringe forskningsbaseret viden om det socialpædagogiske arbejde inden for døgn- og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede og fysisk handicappede. Projektets hovedfokus er kortlægning, beskrivelse og analyse af socialpædagogers og omsorgsmedhjælperes arbejdsvilkår og professionelle opgaveløsning. Deres socialpædagogiske funktioner, konkrete arbejdsopgaver og vurderinger af faglige kærneydelser og arbejdsmiljø, og den kontekst, disse faggrupper arbejder inden for: Hvad karakteriserer bosteder, bofællesskaber og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede og fysisk handicappede, og hvorledes er de daglige rutiner og samarbejdsrelationer mellem de involverede faggrupper og i forhold til brugerne? Hvilke udviklingstendenser inden for området har kunnet iagttages siden Lov om Social Service så dagens lys i 1990erne og institutionsbegrebet ophævedes?
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200731/12/2009

  Funding