Project Details

Description

’Smag på Landskabet’ har som målsætning at udvikle et koncept for naturpleje, som dækker hele kæden fra plejen af naturarealerne til afsætningen af det kød, der produceres på disse arealer. I projektet er der fokus på at udvikle naturplejen i de deltagende kommuner, således at bl.a. 2020-målene om biodiversitet og habitatdirektivet kan opfyldes. Via dette projekt dannes netværk for landmænd, rådgivere og kommunalt ansatte, der arbejder med naturpleje. I den anden ende af kæden etableres et fødevarenetværk for afsætning af kødprodukterne og dette netværk bliver centralt for hele projektet.Produktudvikling af kødet fra de dyr, der udfører naturplejen skal sikre at kødet udnyttes bedst muligt. Målet er, at de specielle smags- og sundhedsmæssige karakteristika fra naturplejekød fremhæves og dokumenteres over for forbrugeren.
Når projektet er slut står fødevarenetværket med bedre kompetencer gennem en øget viden om kødkvalitetsparametre som er særlig relevant for ”naturkød”. Derudover har medlemmerne af netværket fået en indsigt i naturpleje og de særlige aspekter dette medfører for dyrene og dermed kødet, som de kan anvende i deres salg af naturkød f.eks. gennem ”story telling”. Endelig er der via projektet opstået et fælles ”brand” ”Naturkød”, som sikrer medlemmerne i netværket en større synlighed og dermed en øget omsætning af naturplejekød.
Finansiering: Region Midtjylland, Kvægafgiftsfonden, EU samt Skive, Holstebro, Randers og Ringkøbing-Skjern kommuner
Samarbejdspartnere: Kommunerne Holstebro, Skive, Randers og Ringkøbing-Skjern, Videncentret for Landbrug (VfL), Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU), AgroTech, Natur & Landbrug (NatLan), Aarhus Universitet (AU) samt landmænd (fra de fire kommuner), der demonstrerer forskellige måder at udføre professionel naturpleje.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201331/12/2014