SEVERIN - Nationalt forskningsnetværk i rehabilitering

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Forskningsnetværket SEVERIN blev etableret i 2012 og samler repræsentanter fra miljøer i Danmark, der forsker i rehabilitering.
Netværkets overordnede formål er at stimulere til ny forskning og tværgående forskningssamarbejder inden for rehabiliteringsområdet.
Funktionsevnen er SEVERINs centrale fokus. ICF som biopsykosocial model er referencerammen.
SEVERINs prioriterede arbejdsområde de næste 5 år: Forskningsagendaer for hovedområder inden for rehabilitering.
Forskning i rehabilitering har traditionelt primært fokuseret på kropslige aspekter og mindre fokus på deltagelse og kontekst.
Der har været begrænsede muligheder for finansiering af rehabiliteringsforskning. Forskningstemaer baseres primært på de fagprofessionelles vurdering, sjældent på patienternes og de pårørendes.
SEVERIN vil udarbejde en forskningsagenda for forskning i rehabilitering baseret på to processer. De vigtigste forskningsspørgsmål vil blive prioriteret på baggrund af en systematisk afdækning af borgeres, pårørendes og fagfolks erkendte usikkerheder (uncertainties) (PPI – patient public involvment). Hvert spørgsmål vil blive undersøgt gennem systematiske reviews for at afdække om spørgsmålet er besvaret eller ikke. Ubesvarede spørgsmål danner grundlaget for forskningsagendaen. Forskningsagendaerne vil finde anvendelse både blandt forskningsmiljøer og finansieringskilder.
SEVERIN afholder to årlige dagmøder i januar og august. På sensommermødet præsenterer områdets ph.d. studerende igangværende og afsluttede studier.
I 2016 afholdes på initiativ af SEVERIN i uge 37 Rehabiliteringsforskningens Uge i Aalborg, Aarhus, Odense og København.
Kontakt – Inger Hornbech inger.hornbech@stab.rm.dk
Styregruppe
Professor Claus Vinther Nielsen, MD, ph.d. Institut for Folkesundhed, AU og DEFACTUM, RM
Lektor Hans Lund, PT, ph.d. Department of Sports Sciences and Clinical Biomechanics
Lektor Thomas Maribo, PT, ph.d. Institut for Folkesundhed, AU og DEFACTUM, RM
Lektor Merete Bender Bjerrum, MA, ph.d. Institut for Folkesundhed, AU
StatusActive
Effective start/end date15/08/2012 → …

Project relations

Activities

Research outputs

ID: 129044615