Project Details

Layman's description

I dette projekt samarbejder vi om at analysere erindringskultur på Twitter med det amerikanske børne-tv program Sesame Street som case. Vores metode er ’scalable readings,’ det vil sige, at vi kombinerer traditionel humanistisk nærlæsning med computer-assisteret analyse af to datasæt med cirka 200,000 tweets til sammen. Formålet er at undersøge, hvordan SoMe plaforme er med til at facilitere og forme erindringsprocesser og samtidig bidrage til diskussionen om ’digital humanties’ nytte i forhold til eksisterende forskning ved at diskutere kvaliteten af de bidrag som den computer-assisterede forskning kan have i forhold til traditionelle tilgange i memory studies og historie.
AcronymSHAPES
StatusFinished
Effective start/end date01/07/202017/07/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.