Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

The shady sides of self-BildungDiagnosis of the social pathologies of radical individualization

Project: Research

  • Department of Philosophy of Education
  • Pædagogisk samtidsdiagnostik
See relations at Aarhus University

Description

Vore dages modernitetsteoretikere er enige om, at der de sidste 3-4 årtier er sket en radikalisering af individualiseringen, så individet ikke blot er frisat fra autoriteter og traditionelle fællesskaber, men nu i højere grad end tidligere er fri til selv at vælge og skabe sit eget liv. Projektet vil undersøge de negative konsekvenser af denne radikale individualisering og ligger dermed i forlængelse af den socialfilosofiske tradition, der siden Rousseau har undersøgt det moderne samfunds sociale patologier. I projektets socialanalytiske perspektiv kan den radikale individualisering forstås som et skift i samfundsmæssiggørelse fra normalisering til originalisering, hvor det at være individ ikke længere handler om at blive som de andre, men at blive forskellig fra de andre. Tesen er at de sociale patologier af samme grund skifter karakter, så konflikten ikke længere kan lokaliseres som sociale forhindringer for selvrealisering (Axel Honneth), men udspringer af selve friheden til selvrealiseringen og tager form af fejlslagne selvrealiseringsprojekter. Socialanalytikken har introduceret selvdannelse som perspektiv på forholdet mellem individ og fællesskab, hvor ?patologisk selvdannelse? forstås som en vægring ved at ?overskride sig selv i det sociale?. Projektet gennemfører en samtidsdiagnostisk scanning af tidens sociale fænomener og interpretere dem som former for 'patologisk selvdannelse' ? herunder stigningen i nye diagnoser hos børn og unge, som tegner sig for den væsentligste del af stigning i vidtgående specialundervisning.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200431/12/2017

Research outputs

ID: 128914598