Sammen om medicinen – en fælles indsats for personcentreret medicinering hos plejehjemsbeboere

  • Høj, Kirsten (PI)
  • Bro, Flemming (PI)
  • Christensen, Line Due (PI)
  • Kristensen, Jette Kolding (Participant)
  • Olesen, Anne Estrup (Participant)
  • Bekker, Hilary (Participant)

Project: Research

Project Details

Description

Uhensigtsmæssig medicinering ses hyppigt hos ældre på plejehjem. Dette kan have alvorlige konsekvenser for de ældre i form af nedsat livskvalitet og unødige sundhedskontakter, foruden øgede omkostninger for samfundet. Aktiv inddragelse af den ældre og pårørende i beslutninger om medicin kan bidrage til en mere hensigtsmæssig medicinering. Vi mangler dog konkret viden fra en dansk kontekst om, hvordan ældre på plejehjem, som ofte er kognitivt og fysisk svækkede, og deres pårørende bedst inddrages. Vi mangler endvidere viden om, hvordan de sundhedsprofessionelle mest hensigtsmæssigt samarbejder ved medicinændringer hos ældre på plejehjem for at sikre et trygt og sikkert forløb.

Formålet med projektet er at udvikle og pilotteste en intervention for ældre på plejehjem, som skal understøtte en fælles indsats for personcentreret medicinering. Interventionens kernekomponenter tager udgangspunkt i det nye forberedelses- og dialogværktøj PREPAIR, som skal understøtte aktiv inddragelse af ældre på plejehjem og deres pårørende (komponent 1) og et struktureret samarbejde mellem fasttilknyttede plejehjemslæger og -personale ved medicinændringer (komponent 2).

Interventionens kernekomponenter, arbejdsgange og implementeringsstrategi er blevet konkretiseret og tilpasset målgruppen via samskabende og brugerinvolverende processer. Den udviklede intervention er blevet pilotafprøvet efterfølgende på udvalgte plejehjem. Data om de ældre, deres pårørende og de fagprofessionelles oplevelse indsamles via observationer og interviews.

Projektstatus: Dataindsamlingen er afsluttet. Analyse og formidling er i gang.

Finansiering: Velux Fonden, Region Midtjyllands Praksisforskningsfonden, Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland og Temapuljen fra Forskningsfonden for Almen Praksis.
Short titleSammen om medicinen
StatusFinished
Effective start/end date01/09/202101/04/2023