Samarbejde på tværs - En undersøgelse af tværsektoirelt samarbejde i det danske sundhedsvæsen

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Projektet undersøger tværsektorielt samarbejde i det danske sundhedsvæsen ved hjælp af en etnografisk inspireret metode.Gennem deltagende observationer følges patienter, sundhedsprofessionelle og andre relevante aktører i forløb, der bevæger sig på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

I projektet arbejdes også med en kritisk diskursanalyse af Sundhedsaftalen for Region Midtjylland 2015-2018. Analysen fokuserer på, hvordan aktører i det tværsektorielle samarbejde italesættes i det sammenhængende sundhedsvæsen og hvilke konsekvenser en sådan italesættelse kan have for den sociale praksis, der kendetegner det tværsektorielle samarbejde.

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvordan det tværsektorielle samarbejde foregår i det danske sundhedsvæsen og at pege på områder, hvor ændret praksis vil kunne medvirke til at fremme kontinuitet og sammenhæng i sundhedsydelserne for patienter med kroniske lidelser.
StatusFinished
Effective start/end date02/02/201502/02/2018

ID: 129037566