Robusthed - mod på livet blandt børn og unge i Grønland

 • Wistoft, Karen (Project manager)
 • Bak, Poul Lundgaard (Project manager)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet skal forbedre grønlandske børn og unges robusthed og mod på livet. Det omfatter innovative og pædagogisk eksperimentelle aktiviteter med forventet potentiale for børn og unges trivsel, selvværd og robusthed. Formålet er at give skoleelever kognitive redskaber til at takle frustrationer og afmagt. Projektet bygger på et allerede udviklet robusthedsprogram, der er gennemført i ca. 100 pædagogiske institutioner i Århus Kommune med positiv effekt på evnen til at tackle svære livsudfordringer fx udmøntet i nedbringelse af voldlige episoder og fysisk magtanvendelse, samt at flere socialt belastede unge påbegynder en ungdomsuddannelse. Projektet i Grønland skal afprøve robusthedsprogrammet på skoler i udvalgte byer og bygder, hvor lærere og sundhedsmedarbejdere samarbejder om interventionen. Effekten følges og monitoreres. Hvis effekten vurderes positiv, satses der på udbredelse til alle landet skoler.
  AcronymRobusthedsprojektet
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201331/12/2015

  Keywords

  • Eksistens
  • Resiliens
  • Ungdomsforskning