RGB sensor based measurements of blight in sugarbeets

  • Heick, Thies Marten (Project manager)
  • Mortensen, Anders Krogh (PI)
  • Hansen, Anne Lisbet (Participant)

Project: Research

Project Details

Description

Kraftige angreb af bladsvampe som fx rust og meldug kan medføre betydelige udbyttetab i roer, hvis ikke der udføres en effektiv kontrol til tiden. Bekæmpelse af bladsvampe i sukkerroer udføres normalt med samme dosering i hele marken, når de første symptomer kan ses. Ved epidemistart er angreb af bladsvampe dog
ujævnt fordelt. ldéen bag projektet er at bruge sensorteknologi til en målrettet bekæmpelse af de første symptomer, og dermed forsinke udvikling i epidemien. Det vil reducere behandlingsindekset for fungicider uden at gå på kompromis med udbyttet og kvaliteten af udbyttet. RGB-sensor målinger foretaget med kamera på en robot i samspil med avanceret billedanalyse og modeller har tidligere vist sig at kunne kvantificere skimmelangreb i kartofler. Projektets mål er at udvikle og validere første version af en model til genkendelse af bladsvampesygdomme i roer. Udover fremtidig praktisk anvendelse forventes sensorbaserede målinger at også kunne anvendes i forskning og forsøg i tilvejebringelse af præcise og uvildige bedømmelser af bladsvampeangreb til mere præcise evalueringer af fungicid-strategier og sortsmodtagelighed.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/202231/12/2022