Rette samling på rette sted

 • Bohn, Jette (Collaborator)
 • Christensen, Birgit Nørgaard (Collaborator)

  Project: Research

  Project Details

  Description


  Pilot-projekt om trimmeprocesser på AU Library Kasernen og AU Library Sundhedsvidenskab.
  I AU Library-arbejdsgruppens rapport bliver det understreget, at AU Library’s åbne samlinger skal sammensættes af hyppigt anvendte materialer samt fagenes og forskningsmiljøernes kernelitteratur.
  I pilot-projektet testes hhv. værktøjer og procedurer med henblik på at trimme samlinger ud fra såvel kvantitative (objektive) som kvalitative parametre. De to biblioteker er valgt, da de repræsenterer to forskellige bibliotekstyper: Et bibliotek fra Arts, hvor boglige materialer spiller en stor rolle og hvor både klassiske værker og ny litteratur er af betydning, samt et bibliotek fra Health, hvor fokus er på artikel litteratur og hvor nyhedskriteriet er vigtigt.
  StatusFinished
  Effective start/end date27/05/201321/11/2013