Project Details

Description

I forbindelse med det strategiske partnerskab mellem AU og Aarhus 2017 søsættes en række forsknings- og evalueringsprojekter, afholdes en række konferencer og igangsættes forskellige undervisningsaktiviteter
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201131/12/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.