Department of Political Science

Re-placing interaction? How ICT influences knowledge sharing and leadership in physically dispersed public organizations

Project: Research

See relations at Aarhus University

Layman's description

Hvilken betydning har det for ledelse og vidensdeling i offentlige organisationer, når ledere og medarbejdere kommunikerer digitalt frem for ansigt-til-ansigt? Det er hovedspørgsmålet i REPLACE-projektet, som er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. I projektet gennemfører vi et komparativt kvalitativt studie i seks offentlige organisationer fordelt på tre forskellige sektorer: ældreområdet, dagtilbud og staten. Vi undersøger både organisationer, der er fysisk samlet, og organisationer der er fysisk spredt. Data består af observationer og interview samt lederes og medarbejderes ”digitale fodspor”. Vi kalder det digital etnografi. Formålet med projektet er at identificere mønstre på tværs af forskellige organisatoriske kontekster – med forskellige opgaver, forskellige medarbejdere og forskellig grad af modenhed ift. teknologi. Den viden, der skabes i projektet, vil blive omsat til handlingsrettede anbefalinger til offentlige ledere og medarbejdere.
Short titleRe-placing interaction?
AcronymREPLACE
StatusActive
Effective start/end date01/02/201930/06/2023

ID: 154597012