Rehabiliterende hospitalsomsorg: patientoplevede overgange

  • Timmermann, Connie (Participant)
  • Uhrenfeldt, Lisbeth (Project manager)
  • Birkelund, Regner (Participant)
  • Madsen, Rikke (Participant)
  • Milther Sørensen, Ulla (Participant)
  • Skov Toft, Bente (Participant)
  • Rasmussen, Birgit (Participant)
  • Thorn, Hrønn (Participant)

Project: Research

Project Details

Description

Som en del af mit forskningsprogram har jeg fokus på hospitals patienters of deres pårørendes oplevelser af overgange
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201001/10/2017

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.