Reformatorisk teologi og konfessionskultur

Project: Research

Project Details

Description

Forskningsenhed under forskningsprogrammet "Kristendom og teologi i kultur og samfund" bestående af forskere fra forskellige fag med interesse i reformatorisk teologi og reformationshistorie.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200731/12/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.