Rebus -Rejsen til et bedre undervisningsmiljø

  Project: Research

  Project Details

  Description

  REBUS - Rejsen til et bedre undervisningsmiljø - er et EU-projekt i Kattegat-Skagerak-regionen. SN deltager som supervisor i metodegruppen for DCUM. Dansk Center For Undervisningsmiljø.
  Projektet skal binde regionen sammen ved at udvikle metoder til, hvordan børn, unge, pædagogisk personale, arkitekter og andre brancheorganisationer sammen kan forbedre undervisningsmiljøet. Metoderne skal kunne fungere på tværs af grænser. Projektet skal indsamle forskning og empiri fra alle tre lande for at finde frem til nye, systematiske måder, hvorpå man kan arbejde med undervisningsmiljø. Metoderne skal testes og evalueres i 12 børnehaver og skoler i Kattegat/Skagerrak-regionen og senere spredes videre til andre skoler og børnehaver i programområdet.
  I projektet indgår partnere fra Sverige, Norge og Danmark. Göteborgs stad Lokalförsörjningsförvalningen er Lead Partner og Undervisningsbygg Oslo KF er norsk projektejer. 
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201001/01/2013

  Funding