Rearticulating forms of motivation

Project: Research

Project Details

Description

Vi forsker i, hvordan man i forskellige institutioner/organisationer og til forskellige tider har forstået, arbejdet med og ledt på motivation.
https://dpu.au.dk/forskning/omraader/motivation-paedagogik-og-ledelse/
AcronymReform-programmet
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201601/12/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.