Rapid use of high-sensitive cardiac troponin I for ruling-in and ruling-out of acute myocardial infarction

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Patienter med brystsmerter skal ifølge internationale retningslinjer have målt koncentrationen af en hjertemarkør i blodet ved indlæggelse på hospitalet og igen efter 3 timer for at udelukke mulig blodprop i hjertet. En stigning eller et fald i koncentrationen af hjertemarkøren er tegn på en blodprop i hjertet.

Gennem de seneste år har man forbedret analysen af hjertemarkører i laboratoriet. Dette åbner muligheden for, at man hurtigere kan se en stigning eller et fald i koncentrationen af hjertemarkøren. Nye undersøgelser har vist, at man for nogle patienter kan udelukke blodprop i hjertet ved måling af hjertemarkøren ved indlæggelse (0 timer) og allerede igen efter 1 time. Dette kan medføre kortere tid til diagnose og dermed hurtigere opstart af behandling eller udskrivelse. Det er uvist, om man kan bruge målinger, der er taget tidligere end 1 time til sikkert at be- eller afkræfte blodprop i hjertet.

Projektet undersøger, om blodprop i hjertet kan udelukkes eller bekræftes ved måling af en hjertemarkør efter 30 minutter og 1 time. Metoden vil blive sammenlignet med den traditionelle metode med måling af hjertemarkør efter 0 timer og 3 timer. Det vil desuden bliver undersøgt, om metodens anvendeligheden varierer afhængigt af patientens risiko for blodprop i hjertet.
Short titleThe RACING-MI study
StatusNot started

ID: 132198627