Project Details

Description

Aim
The aim of this study is to:
• Assess the intra- and interobserver reliability of elastography of the cervix with a cap of a water-based material as reference material
• Assess the correlation between compressibility of the uterine cervical tissue evaluated by quantitative elastography and the success of induction of labor

Hypothesis
Evaluation of the cervical tissue by quantitative elastography in post-term pregnant women can predict the success of induction of labor.

Layman's description

Baggrund: I Danmark sættes ca. 20% af alle fødsler i gang, af mange forskellige årsager. Aktuelt er der stor fokus på igangsætning af fødsler, da der nyligt er kommet nye internationale resultater der tyder på at risikoen for dødfødsel sænkes betydeligt såfremt fødslen sættes i gang, hvis den gravide ikke har født spontant 1-2 uger efter terminen. Forløbet af en igangsætning af fødsel er dog meget forskelligt, og tidligere studier tyder på at der er sammenhæng mellem livmoderhalsens eftergivelighed på tidspunktet for igangsætning af fødsel og succesraten.
De biomekaniske egenskaber af vævet i livmoderhalsen er afgørende for forløbet af graviditet og fødsel.
Med en ny metode, elastografi, som er baseret på ultralydsskanning og kompression af væv, er det muligt at vurdere eftergiveligheden af væv. Metoden kræver dog at der et naturligt referencevæv, hvilket der ikke er ved undersøgelse af livmoderhalsen. Vi har derfor, i samarbejde med Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, udviklet et kunstigt referencemateriale i form af en hætte der placeres på ultralydsproben under skanning af livmoderhalsen.
Vores hypotese er at man med denne metode kan vurdere livmoderhalsens eftergivelighed og derved prædiktere sandsynligheden for succesfuld igangsætning af fødsel samt bedste metode til at sætte fødslen i gang.
Formål: I aktuelle studie ønsker vi at undersøge denne hypotese ved at foretage skanninger ved ovenfor nævnte metode på en kohorte af gravide, der kommer til igangsætning af fødslen og sammenholde resultaterne med data for forløbet af fødslen og succesraten ved igangsætning af fødslen.
Perpektiver: Elastografi er en lovende metode til vurdering af livmoderhalsens eftergivelighed. En metode der kan vurdere hvor eftergiveligt/modent vævet i livmoderhalsen er, vil skabe bedre mulighed for at vurdere sandsynligheden for succes ved igangsætning af fødsel, at vælge den bedste metode til igangsætning af fødsel.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/202031/01/2021