PSH- FoU projekt om Studieaktivitetsmodellen, VIA UC

Project: Research

  • Via UC
See relations at Aarhus University

Description

Professionshøjskolerne har udviklet en model for præsentation af en professionsbacheloruddannelses samlede studieaktiviteter. Formålet med studieaktivitetsmodellen er en forventningsafstemning med de studerende. Modellen skal gøre det tydeligt for den studerende, hvilke mangeartede typer af studieaktiviteter, der er knyttet til uddannelsen og hvilke krav det samtidig stiller til den studerendes arbejdsindsats.
Det overordnede mål med det tværgående projekt er at indsamle viden på tværs af uddannelserne og kvalificere uddannelsernes arbejde med udvikling og implementering af studieaktivitetsmodellen.
Projektet har særligt fokus på:
Rammesætning af de studerendes selvstudieaktivitet – hvilken betydning har det? Målet er at udvikle og afprøve forskellige former for rammesætning af studerendes selvstudieaktiviteter, som understøtter de studerende i at tage ansvar for deres studieforløb med henblik på udvikling af relevante professionskompetencer.
Uddannelserne deltager med 1- 2 uddannelsesspecifikke projekter i det tværgående følgeforskningsprojekt.
Der tilknyttes et følgeforskningsprojekt, der – med afsæt i de udvalgte og aftalte uddannelsesspecifikke projekter– afdækker, hvilke didaktiske rammer og studiestrategier, der styrker de studerendes studiekompetencer, læringsudbytte og udvikling af professionskompetencer (komparativ analyse).
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201331/12/2014

ID: 128984102