Projekt e-læring - netmedierede læringsmiljøer

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Følge og evaluere projekt ”e-læring”, hvis overordnede formaål er at skabe it-understøttede læringsmiljøer, der kan øge uddannelsesgennemførelsen særligt for unge og voksne fra uddannelsesfremmede miljøer og geografiske udkantområder.
Projekt e-læring består af tre indbyrdes forbundne hovedelementer:
1. Produktion og afprøvning af e-læringsprodukter, det vil sige elektroniske læringsmedier der kombinerer billede, lyd, tekst, video og animation
2. E-læringskompetenceudvikling for lærere
3. E-læringspædagogik
Projektet kører over to år frem til foråret 2013. I den periode skal projekt, produkter og pædagogisk udvikling følges tæt af en kvalitetsfølgegruppe.
Projektet er tøttet af RH og MBU.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201205/09/2013

Activities

Research outputs

ID: 128944331