Aarhus University Seal

Praksisforskning i PPR

Project: Research

  • Roskilde Universitet, Institut for Menneske og Teknologi
See relations at Aarhus University

Description

I denne forskningsgruppe har 3 forskere og 9 PPR professionelle (psykologer og pædagogiske psykologiske konsulenter) fra 8 forskellige kommuner sat sig sammen for at blive klogere på de komplekse problemstillinger som PPR står overfor i det daglige arbejde som samarbejdspartnere i forhold til dagtilbud og skoler. Forskningsgruppen arbejder med spørgsmål som: Hvordan organisering og samarbejde har betydning for problemforståelser og indsatser i forhold til børn i vanskeligheder. Hvordan anerkende og sætte forskellige fagligheder i spil i tværfagligt samarbejde? Hvordan får PPR medarbejdere tilstrækkelig adgang til og viden om hverdagens problemstillinger og dilemmaer i dagtilbud og skoler. Hvordan arbejde med PPR-medarbejdernes position i samarbejdet og hvilke forståelser af faglighed er der brug for? Hvordan lære af hinandens forskellige erfaringer og bidrage til praksisudvikling på tværs af forskellige organiseringer af PPR funktionen? Forskningsgruppens arbejde tilrettelægges omkring gensidig udveksling, fælles refleksion, workshops mv. og mødes 3 gange om året. Forskningsgruppen fungerer som sparringspartner og kontaktflade for den årlige PPR konference på DPU og udvikling af fremtidige forskningstiltag.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201831/01/2021

Research outputs

ID: 146432223