Centre for Alcohol and Drug Research

Ph.D.-projekt: Konsekvenserne af forældres misbrug af rusmidler

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Dette Ph.D-studie undersøger, hvorledes unge er påvirket af forældes misbrug af rusmidler både set i forhold til deres oplevelser fra barndommen og konsekvenserne i ungdommen samt på længere sigt, når de møder voksenlivet.
Analyserne vil give mulighed for at se på betydningen af forældrenes misbrug sammenholdt med andre faktorer, som relaterer sig til livsomstændighederne for unge mennesker, deres sociale netværk og deres generelle helbred og trivsel.
Mere konkret vil følgende blive analyseret nærmere:
•Skoletiden, de unges oplevelse af den og hvordan de klarede sig, herunder:
oKarakterniveau, test resultater og fravær/fremmøde (register data)
oRelationen til lærere og klassekammerater (survey data)
oIndsats og synet på skolearbejdet (survey data)
•Sociale netværk, familierelationer, hobbier, trivsel, fysiske og psykiske problemer
•Konsekvenser på længere sigt
oUddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarked, social mobilitet, brug og misbrug af rusmidler, kriminalitet, såvel som fysiske og psykiske problemer (register data).
Projektet anvender data fra spørgeskemaer og registre, hvor omkring 12.000 unge er identificeret, og heraf er der også spørgeskema-data på 6653 unge. Desuden er der registerdata på forældrene. Der er indhentet data fra adskillige registre omhandlende skolegang, de unges uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund, foruden LPR (Landspatientregistret på både det somatiske og psykiatriske område), kriminalitetsregisteret og behandlingsregistrene SIB (Stofmisbrugere i behandling) og NAB (Det nationale alkoholbehandlings-register).
Data leveres af og opbevares ved Danmarks Statistik.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201731/12/2021

ID: 129084138