Ph.d.-projekt: Genindspilninger af danske tv-serier

Project: Research

Project Details

Description

Sammenfattende vil projektet undersøge hvorfor og hvordan danske tv-serier blev genindspillet i USA 2010-15 for at blive klogere på Danmarks rolle i et internationalt tv-marked og små nationers eksport af tv-serie-formater generelt. Det vil det gøre ved hjælp af en teoretisk funderet produktionsanalyse, der er underbygget og suppleret af en tekstanalyse og receptionsanalyse.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201401/12/2017

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.