Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Perceptual Flexibility in Old Age: Effect of Training on Speech Perception

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Almost all insights on second language (L2) learning have been obtained by
studying either child or young adult learners. Empirical studies on L2 acquisition
centering on older populations (60+) have not yet been systematically conducted,
and no research exists on seniors' learning of new speech sounds. The aim of this project is to investigate the phonological learning abilities of seniors, to examine whether such an older subject group is trainable concerning the acquisition of novel L2 phonetic categories, and if so – how their learning abilities compare to a younger subject group, such as the ones represented in previous literature. This project would thus fill a large gap in the field of L2 acquisition research. In a broader context, the project will provide empirical evidence informing the debate on the cognitive abilities of senior citizens.

Layman's description

Mange ældre mennesker er mentalt sunde og raske, men hvor gode er deres
indlæringsevner? Spørgsmålet er interessant set i grundforskningens perspektiv
såvel som for de ældres hverdagsgøremål, hvor mange ældre deltager i krævende
aktiviteter som sprogindlæring. Projektet undersøger, om teoretisk velbegrundede antagelser om livslange indlæringsevner kan påvises empirisk. Dette gøres gennem en række træningsstudier, hvor seniorer mellem 65 og 75 år bliver trænet i at opfatte fremmede lydkontraster som f.eks. stemt og ustemt ”z” og ”s” i engelske ord som buzz og bus, hvilket er vanskeligt for danskere. Projektet undersøger bl.a., om en sådan perceptuel træning kan forbedre de ældre deltageres evne at skelne mellem fremmede sproglyde i perception såvel som lydproduktion. Et andet mål er at finde ud af, om udbyttet af træning kan øges, hvis deltagere ikke blot lytter til de fremmede lyde (auditiv træning), men samtidigt kan se hvordan de lyde bliver frembragt (audiovisuel træning). Baseret på den eksisterende forskning, som udelukkende har beskæftiget sig med perceptuel træning af yngre deltagere under 40 år, forventes det, at ældre deltagere også kan trænes til en bedre opfattelse og produktion af fremmede sproglyde. Projektets resultater kan bidrage til grundforskningen og give et mere nuanceret syn på de ældres indlæringsevner. Resultaterne kan desuden anvendes at forbedre fremmedsprogindlæring – for alle aldre.
Short titlePerceptual Flexibility in Old Age
StatusActive
Effective start/end date01/01/202130/06/2024

ID: 209362645