Aarhus University Seal

Pathways to Improve Quality in Higher Education

Project: Research

  • VIA University College
See relations at Aarhus University

Description

Der er ikke ét entydigt bud på, hvad kvalitet er eller bør være i det danske videregående uddannelsessystem. Kvalitetsbegrebet er diverst og omdiskuteret. Det samme er forsøgene på at estimere effekten af kvalitetsfremmende initiativer.
PIQUED (Pathways to Improve Quality in Higher Education) vil tilvejebringe ny, forskningsbaseret viden om kvalitetsudviklingsarbejdet, dets effekter og målingen af disse. Målet med projektet er at tilvejebringe en inklusiv, kontekst-sensitiv evidens om veje til forbedring af kvaliteten af videregående uddannelser i Danmark. Projektet undersøger, hvordan uddannelseskvalitet konceptualiseres, og hvordan det adresseres gennem kvalitetsfremmende tiltag. På baggrund af international forskning, eksisterende kvalitetsindikatorer og en dybdegående, empirisk dataindsamling hos interessenter fra universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier på tværs af fagområder vil projektet identificere faktorer, som bidrager til forøget uddannelseskvalitet.
Dernæst vil PIQUED foretage tre effektstudier af konkrete kvalitetsfremmeinitiativer på henholdsvis Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Professionshøjskolen Metropol. De casebaserede effektstudier kobler stringent, kvantitativ metode med dybdegående kvalitativ analyse.
Endelig vil PIQUED kritisk vurdere eksisterende praksis mht. dokumentation og måling af kvalitetsfremmende tiltag i uddannelsessektoren. Projektet vil udvikle nye metoder og indikatorer til under-støtte af kvalitetsfremmende arbejde og estimeringen af, hvad der virker. PIQUED vil således bidrage til uddannelsesudvikling og beslutningstagning på vejen mod forbedret uddannelseskvalitet
AcronymPIQUED
StatusFinished
Effective start/end date02/04/201801/04/2021

Activities

Research outputs

ID: 129074469