Project Details

Description

Projektet vil udvikle kulturhuse og andre borgerinvolverende kulturinstitutioner i Danmark ved at skabe og dele viden om disse. Dette sker ved brug af forskningsmetoder, der selv er borgerinvolverende.
Short titlePARTICIPATE
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201931/12/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.