Aarhus University Seal

På sporet af den kapable lærer/kompetencenomade i didaktisk og organisatorisk omskiftelige spillerum: Tænketeknologier til kvalificering af didaktisk intentionalitet

Project: Research

  • VIA University College
See relations at Aarhus University

Description

Formålet med dette følgeforskningsprojekt er at udvikle tænketeknologier, som kan medvirke til at synliggøre og understøtte lærerens didaktiske spillerum i udskolingen. Dette sker på baggrund af en forståelse af lærerens didaktiske arbejde, som inddrager de (sub)organisatoriske og professionsrelevante processer, som er medkonstituerende for, hvordan det konkrete didaktiske arbejde kan finde sted.
Projektet søger at udvikle begreb til at komme på højde med de vilkår, som lærerens konstruktion af didaktisk intentionalitet løbende formateres af i form af (sub)organisatoriske processer, sociale teknologier og positioneringsmuligheder. Dette tænkes udformet som modelleringer, der kan hjælpe læreren til i sit didaktiske arbejde at medtænke de organisatoriske og de professionsrelevante vilkår, som er afgørende medkonstituerende for lærerens og klassens virkelighed. Medinddrages disse medkonstituerende betingelsesfaktorer for lærerens arbejde, da kvalificeres lærerens intentionalitet, forstået som vedkommendes forforståelse for at kunne arbejde med elever, i klassen og på skolen. Som eksemplificeringsgrundlag i forhold til lærerens intentionalitet, (sub)organisatoriske og professionsrelevante processer vælger vi i særlig grad at anvende ekstern accountability og unges motivationsbaggrunde, således som der er på spil i lærerens, organisationens og professionens forestillinger.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201431/12/2016

    Research areas

  • Læreruddannelse, Lærerprofession, Didaktik, Folkeskole, Grundskole

ID: 129019266