Department of Political Science

Organizing knowledge and decision-making in street-level professional practice

Project: Research

Documents

See relations at Aarhus University

Description

Ph.d.-projekt

Layman's description

Med udgangspunkt i det aktuelle fokus på evidens og vidensbaseret praksis undersøger afhandlingen den formelle og uformelle organisering af beslutningsprocesser i myndighedsarbejdet med udsatte børn og unge, med fokus på hvordan forskellige former for viden mobiliseres i processen. Som rammen for denne undersøgelse præsenteres en dybdegående analyse af, hvordan evidensdagsordenen har udviklet sig på området for udsatte børn og unge over to årtier. Afhandlingen udvikler begrebet Explicit Professionalism eller "udtrykt professionalisme" til at beskrive det aktuelle ideal for professionel praksis i velfærdsstatens frontlinje. Afhandlingen argumenterer dernæst for, at organiseringen af denne praksis må tage højde for flere forskellige vidensformer, som alle spiller en vigtig rolle. Her skelnes mellem viden-om (knowing-what), viden-hvordan (knowing-how) og kendskab til den aktuelle sag og de involverede (knowledge-by-acquaintance). Forskningsbaseret viden - eller evidens - indgår således som en lille brik blandt mange andre vidensformer. Endelig viser afhandlingen, at der i hverdagen i de kommunale familieafdelinger findes en række formelle og uformelle rutiner - kaldet Deliberative Rutiner eller "drøfterutiner" - som skaber de rum, hvor de fagprofessionelles viden mobiliseres. Organiseringen af disse rutiner er afgørende for, hvilken viden der bringes i spil og informerer beslutningsprocesserne.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201531/03/2019

Download statistics

No data available

ID: 154597089