Aarhus University Seal

Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Formål
Formålet med dette studie er at udvikle og undersøge om et risikoscoringssytem - også kaldet et Pædiatrisk Early Warning Score (PEWS) kan optimere opsporingen af det akut kritisk syge barn. Dermed kan man forebygge livstruende situationer og nedbringer antallet af uventede indlæggelser på intensiv afdeling, hjertestop og dødsfald. Tillige indgår undersøgelser af PEWS kliniske anvendelighed og personalets oplevelser af anvendeligheden af instrumentet.
Baggrund
Hvert år er der i Danmark over 100.000 indlæggelser af børn. Internationale studier viser at 8,5 - 14 % af de hjertestop som forekommer uden for intensive afdelinger involvere pædiatriske patienter. Hos indlagte patienter kan mange tilfælde at kritisk forværring i patientens tilstand og dødsfald potentielt forudsiges og forhindres. Trods dette viser flere undersøgelser at manglende erkendelse af alvorligheden af sygdommen, undladelse af at måle og fortolke ændringer i vital parameter korrekt er et fortsat problem.
Studiets primære hypotese er at implementering af PEWS vil have signifikant effekt på:
•antallet af uventede indlæggelser på intensiv afdeling hos allerede indlagte børn
•antallet af børn med erkendt akut kritisk forværring
•tiden fra observation af akut kritisk forværring til adækvat handling
Perspektiver
Udvikling og implementering af PEWS forventes at kunne medvirke til at færre børn udvikler akut og kritisk tilstande, nedbringe antallet af indlæggelser på intensiv afdelinger samt dødsfald. PEWS forventes ligeledes at bidrage til at kvalificere fagligheden og kompetenceudvikling hos sundhedsprofessionelle. Det forventes at dette studie vil kunne bidrage til, at der i Danmark arbejdes efter en fælles model for PEWS. Resultaterne skal tilgå til Danske Regioner - således at man på tværs af regionerne kan udarbejde og implementere en fælles national model. Sidst men ikke mindst må det forventes at en PEWS model vil bidrage til at mindske de samfundsmæssige økonomiske udgifter, da en sengeplads på intensiv afdeling er mere bekostelig end en sengeplads på en almen børneafdeling.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201417/05/2018

Activities

Press/Media

Research outputs

ID: 128990275