Økosystemtjenester, klimatilpasning og naturkvalitet i forstadslandskabet

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Formålet med dette projekt er at afdække forstadslandskabets potentiale for økosystemtjenester med fokus på privatejede bolig- og virksomhedsparceller. Hvordan indgår forstadsparcellen – dvs. parcelhusgrunden og virksomhedsgrunden inklusiv haver, grønne anlæg og bygninger – i byens natur og landskab? Hvordan kan forstadsparcellen indgå i en urban grøn struktur, hvorigennem væsentlige økosystemtjenester bliver varetaget? Og hvordan kan man øge og styrke forstadsparcellens bidrag til klimatilpasning, især vandafledning og temperaturregulering, rekreative økosystemtjenester og biodiversitet? Projektet søger (1) at afdækkerprivate aktørers praksisser og opfattelser, (2) at analysere den offentlige forvaltnings samarbejde med private aktører omkring en integreret økosystemtilgang og (3) at undersøge mulighederne for adfærdsændrende virkemidler. Basis for disse undersøgelser er a) et katalog over hvordan især biodiversitet og en økosystemtilgang til klimatilpasning kan integreres på private parceller i byområderen samt b) en kortlægning af økosystemtjenester ved brug af Geografisk Informations System (GIS).
AcronymØkoFors
StatusFinished
Effective start/end date15/10/201231/12/2013

Project relations

Project relations

Activities

Press/Media

Research outputs

ID: 128957877