Obstetrics: Preeclampsia, biobank, quality assurance

  • Uldbjerg, Niels (Participant)
  • Tørring, Niels (Participant)
  • Hansen, Anna Sandager (Participant)

Project: Research

Project Details

Description

Hvem:
-- Alle der i dagtid får taget præeklampsi prøver.
-- Deltageren skal altså ikke stikkes ekstra, idet vi blot tager et ekstra glas, når hun allegevel får taget blodprøve.
Rekvisition i EPJ:
-- Søg "præeklampsi" som du plejer og bestil relevant pakke (screening, udvidet eller HELLP)
-- Rekvirer desuden "KF-Projekt Præeklampsi (2016-2017-2)".
------ Når den spørger om projektnummer skriver du 2016-2017-2.
Patientinformation
-- Forskerne indhenter patientinformation efterførlgende. Hvis kvinden ikke accepterer, bortkaster vi prøven.
Formålet med projektet
-- Finde nye biomarkører, der bedre end ALAT, trombocytter, Urat etc. forudser forløbet af tilstanden
Spørgsmål rettes til Niels Uldbjerg, 2067 9420
StatusFinished
Effective start/end date29/08/201401/01/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.