Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Obstetrics: Infektion sosm sårsag til spontan abort og for tidlige fødsel

Project: Research

  • Statens Serum Institut
See relations at Aarhus University

Description

Baggrund: Spontan, ufrivillig abort og for tidlig fødsel er hyppigt forekommende. Således ender omkring halvdelen af alle graviditeter med en spontan abort, men de fleste sker inden kvinden har opdaget graviditeten. Mindst hver fjerde kvinde vil opleve at abortere og særligt de sene spontane aborter og dødfødsler efter 13. uge er belastende. Det anslås, at over 60 % af de sene aborter skyldes infektion, oftest med ukendte bakterier. En del børn, der overlever en for tidlig fødsel, vil få skader, som leder til senere handicaps.
Metode: Vi vil indsamle vaginalpodninger fra 1200 kvinder før 13. graviditetsuge og igen i 19. graviditets uge, samt fra ca. 300 kvinder med spontan abort med henblik på at bedømme vaginalflora, inflammations markører og for at undersøge for specifikke bakterier, som er mistænkt for at forårsage abort. En vigtig kandidat er Waddlia chondrophila, der er en nyligt opdaget, klamydia lignende bakterie, som giver abort hos kvæg. To nye studier antyder, at bakterien også kan forårsage abort hos mennesker og 33% af aborterende kvinder har antistoffer mod bakterien sammenlignet med 7% blandt de, som gennemfører en normal graviditet. Vi vil i forbindelse med inklusion i undersøgelsen indsamle oplysninger om kontakt med dyr i form af et spørgeskema, og information om graviditetslængde og tegn på infektion vil blive udtrukket fra journaloplysninger. Vi vil desuden
Protokolresumé
Dokument version nr. 2.0_07042014
udvælge prøver fra i alt ca. 600 kvinder med og uden graviditetskomplikationer til en detaljeret molekylærbiologisk undersøgelse af bakteriesammensætningen. Vi regner med, at vi på den måde kan identificere gravide med en særlig risiko for abort eller for tidlig fødsel og i fremtiden vil kunne tilbyde disse kvinder en målrettet, individuel behandling. Resterne af de indsamlede prøver vil blive gemt i en biobank til senere supplerende undersøgelser af infektioner i graviditeten.
Forsøgspersoner: 1200 normale gravide rekrutteres tidligt i graviditeten. Eksklusionskriterier: Manglende evne til at forstå informationsmaterialet. 300 kvinder henvist fra optageområdet med mistanke om truende spontan abort eller for tidlig fødsel. Eksklusionskriterier: Manglende evne til at forstå informationsmaterialet.
Bivirkninger og risici: Der indsamles to podninger på vatpinde fra den nederste del af skeden i forbindelse med at kvinden skal have foretaget vaginal ultralydsundersøgelse. Der skønnes ikke at være risiko eller ubehag forbundet med prøvetagningen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201601/01/2020

ID: 129055582