Obstetrics: Blodets størkningsevne hos for tidligt fødte spædbørn (Platelet function in preterm neonates)

Project: Research

Project Details

Description

Inklusion: Fødsler i uge 32 - 34.
Intervention: Blodprøve fra navlestrengen
Information: Gerne før fødslen. Ring til 61 68 13 98 - Alexander Grevsen Forskningsårsstuderende kommer cyklende straks.
Short titlePiPneo
StatusFinished
Effective start/end date16/02/201831/01/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.