Nye nøgletal på natur-og miljøområdet

Project: Consultancy

Documents

  • University of Copenhagen
See relations at Aarhus University

Description

Formålet med dette projekt omkring nye nøgletal på natur- og miljøområdet er gennem et litteraturstudie at skabe et overblik over værdisætningsanalyser på natur- og miljøområdet med specifik fokus på værdien af rekreation og turisme i forhold til natur generelt og de danske kyster specifi kt; sundhedseff ekter ved ophold og rekreation i naturen; forbedret biodiversitet; og forbedret vandkvalitet. På baggrund heraf blev det vurderet, om der findes studier, der
kan anvendes til at formulere egentlige nye nøgletal eller forbedre de eksisterende nøgletal på natur – og miljøområdet, og der peges på, hvor der er behov for at gennemføre nye værdisætningsstudier. Rapporten finder at de eksisterende nøgletal kan opdateres og udvikles på baggrund af eksisterende studier. Derudover vil disse kunne suppleres med nye nøgletal for kvaliteten af ferske og marine vande på baggrund af eksisterende studier. Nye nøgletal vil på sigt kunne udvikles for værdien af kysterne for turisme og rekreation, for sammenhængen mellem adgang til grønne områder og sundhed, samt for værdier relateret til grundvand. Disse vil dog kræve nye studier. Projektet konkluderer at det endnu ikke er muligt at udvikle nøgletal for biodiversitet.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201731/12/2017

Download statistics

No data available

ID: 133066795