Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny anvendelse af opdrættede blåmuslinger

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Projektet har til formål at skabe viden om og udvikle brug af muslinger som fodertilskud til høns og svin. Formålet vil blive nået gennem forsøg med optimering af opdræt bl.a. gennem brug af anden opdrift end bøjer samt ved at optimere processen i kogerierne, så der kan fremstilles muslingemel billigst muligt. Det fremstillede mel vil blive brugt til forsøg på svin og høns, og der vil blive testet for fordøjelighed af muslingemelet. For høns vil der desuden blive effekten af muslingemel som fodertilskud desuden blive målt på parametrene æglægning, ægvægt og foderforbrug. Resultaterne vil blive brugt til at optimere brugen af muslinger som virkemiddel til opnåelse af vandplanernes målsætninger for god økologisk tilstand, ved at dyrke muslinger for at fjerne næringssalte, og til at vurdere mulighederne for at etablere en produktion baseret på muslinger af fodertilskud til fodring af høns og svin.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201202/04/2015

Research outputs

ID: 129027745