NoNewBAM

Project: Research

  • GEUS
  • Aalborg University
See relations at Aarhus University

Description

Som del af dette projekt undersøges gennem interviewstudier hvordan og i hvilken udstrækning haveejere bruger herbicider.
I dette projekt undersøges nedbrydningen af herbiciderne diflufenican og glyphosat, herunder dannelsen af persistente nedbrydningsprodukter i et udvalg af danske jorde. Vi vil endvidere beskrive hvilke mikroorganismer der er involveret i nedbrydningen. Udvaskningen af diflufenican samt udvalgte metabolitter vil blive kvantificeret i kontrollerede søjleforsøg, hvor udvaskningen undersøges dels i en organisk landbrugsjord, dels i typiske jorde under befæstede arealer. Endelig vil vi undersøge pesticidindholdet i afstrømningsvandet fra 140 parcelhuse.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201631/03/2019

Activities

Research outputs

ID: 129051871