Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Naturlig dynamik i hedeplejen-Myrer som ophav til naturlig variation

Project: Research

See relations at Aarhus University

Description

Projektet undersøger hedeplejens effekter på myrerne samt myrernes påvirkninger på hedeøkosystemerne. Herunder deres påvirkninger på jordbunden, plantesamfund og forskellige dyregrupper.

Key findings

Vi finder signifikant anderledes myresamfund på uplejede arealer sammenlignet med plejede og foreløbige beregninger af myrernes biomasse viser at den er ca. 3 gange højere end vægten af rådyr, og modsvarer biomassen af krondyr. Derved er de lokale effekter myrerne skaber vidtrækkende. Foreløbige data viser at hedens myretuer øger jordens porøsitet, dræner vand, øger pH og sænker indholdet af en række tungmetaller. Da tuerne fungerer som solfangere øger de også lokalt hedens overfladetemperatur. Disse effekter påvirker plantesamfund ved tuerne og den øgede temperatur får dem til at blomstre tidligere.
StatusNot started

Project relations

Activities

  • Biodiversitetssymposium

    Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation of workshop, seminar or course

  • Naturmødet 2018

    Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation af a conference

Research outputs

ID: 142677029