Naturlig dynamik i hedeplejen-Myrer som ophav til naturlig variation

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet undersøger hedeplejens effekter på myrerne samt myrernes påvirkninger på hedeøkosystemerne. Herunder deres påvirkninger på jordbunden, plantesamfund og forskellige dyregrupper.

  Key findings

  Vi finder signifikant anderledes myresamfund på uplejede arealer sammenlignet med plejede og foreløbige beregninger af myrernes biomasse viser at den er ca. 3 gange højere end vægten af rådyr, og modsvarer biomassen af krondyr. Derved er de lokale effekter myrerne skaber vidtrækkende. Foreløbige data viser at hedens myretuer øger jordens porøsitet, dræner vand, øger pH og sænker indholdet af en række tungmetaller. Da tuerne fungerer som solfangere øger de også lokalt hedens overfladetemperatur. Disse effekter påvirker plantesamfund ved tuerne og den øgede temperatur får dem til at blomstre tidligere.
  StatusActive
  Effective start/end date01/10/2018 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • Naturmødet 2018

   Camilla Fløjgaard (Participant)

   24 May 201826 May 2018

   Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation af a conference

  • Biodiversitetssymposium

   Mirkka Jones (Participant)

   15 Apr 201316 Apr 2013

   Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation of workshop, seminar or course